Category: घासीराम

कारे कजरारे सटकारे घुँघवारे प्यारे

कारे कजरारे सटकारे घुँघवारे प्यारे , मणि फणि वारे भोर फबन लौँ ऊटे हैँ । बासे हैँ फुलेल ते नरम मखतूल ऎसे , दीरघ दराज ब्याल ब्यालिन लौं झूठे …