Category: दीन

इन्दिरा के मन्दिर से सुंदर बदन वे

इन्दिरा के मन्दिर से सुंदर बदन वे , मदन मूँदै बिहँसै रदन छवि छानि छानि । ऊरून मे ऊरू उर उरनि उरोज भीजे , गातनि गात अँगिरात भुज भानि …