Author: SMITA MEHER 3

जिनदगि

जिनदगि एक खुलि कित।ब् हर पनन्।करनयि किस्से बय।न् अ।ज तेरि तो कल मेरि ये क।हनि हे, जिनदगि तो बस् बेहेत​। पनि हे… कभि न। ह।र म।ने , यह।न वहँ। …