फ्यूचर – बी पी शर्मा बिन्दु

फ्यूचर पर ज्यादा दिमाग मत लगा
जो चल रहा चलने दो आग मत लगा
आज अच्छा करोगे तो कल जरूर अच्छा होगा
कल कभी किसी ने नहीं देखा
अच्छा करोगे तो सब कुछ अच्छा होगा !

Writer             Bindeshwar Prasad Sharma (Bindu)

D/O Birth      10.10.1963

Shivpuri jamuni chack Barh RS Patna (Bihar)

Pin Code       803214
Mobile No.   9661065930

 

12 Comments

 1. babucm 22/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma 22/09/2016
 2. सुरेन्द्र नाथ सिंह कुशक्षत्रप 22/09/2016
  • सुरेन्द्र नाथ सिंह कुशक्षत्रप 22/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma (bindu) 22/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma (bindu) 23/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma (bindu) 23/09/2016
 3. निवातियाँ डी. के. 22/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma (bindu) 23/09/2016
 4. Shishir "Madhukar" 23/09/2016
  • Bindeshwar prasad sharma (bindu) 23/09/2016

Leave a Reply