पूरन प्रेम को मंत्र

पूरन प्रेम को मंत्र महा पन, जा मधि सोधि सुधारि है लेख्यौ।
ताही के चारू चरित्र बिचित्रनि यौं पचि कै राचि राखि बिसेख्यौं
ऎसो हियो-हित-पत्र पवित्र जु आन कथा न कहूँ अवरेख्यौ।
सो घनआनँद जान, अजान लौं टूक कियो पर बाँचि न देख्यौ॥

Leave a Reply