बंदौ सतगुरु पद कमल

बंदौ सतगुरु पद कमल , दिवस शाम निसि प्रात |
अमरनाथ जाकी कृपा , मन को तिमिर बिलात ||
***************
आठ पहर चौंसठ घढ़ी निशा प्रात दिन शाम |
खजुहट को बल दीजिये ,सतगुरु श्री बलिराम ||
****************
शरणागत मैं आपका , अब जनि करहु विलम्ब |
खजुहट पर पूरी कृपा , करहु शीतला अम्ब ||
******************
बंदौ राधा पद-कमल , कोटि -कोटि सुखधाम |
निशिवासर घूमत- फिरत , जहि परसन हित श्याम ||
*******************

One Response

  1. Himanshu 06/06/2013

Leave a Reply to Himanshu Cancel reply