वे उनसोँ रति को उमहैँ वे उनसोँ विपरीत को रागैँ

वे उनसोँ रति को उमहैँ वे उनसोँ विपरीत को रागैँ ।
वे उनको पटपीत धरैँ अरु वे उनही सों निलँबर माँगैँ ।
गोकुल दोऊ भरे रसरँग निसा भरि योँ हिय आनँद पागैँ ।
वे उनको मुख चूमि रहैँ वे उनको मुखि चूमनि लागैँ ।

Leave a Reply