जे ते गजगौनी के नितँब हैँ विशद होत

जे ते गजगौनी के नितँब हैँ विशद होत ,
तेती तेती ताकी कटि पातरी परत जात ।
जेती जेती कटि खीन होति जाति तेते तेते ,
ताहि देखिबे को दोऊ उरज उठत जात ।
जेते जेते उठत उरोज उर माँहि वर ,
तेती मुख माँहि भाव भँगिमा भरत जात ।
जेतो मुख भाव तेतो जमत हिये मोँ नेह ,
जेतो नेह तेतो नैन माँहि प्रगटत जात ।

Leave a Reply