बात चलै की चली जबतेँ तबतेँ चले काम के तीर हजारन

बात चलै की चली जबतेँ तबतेँ चले काम के तीर हजारन ।
नीँद औ भूख चली तबतेँ अँसुवा चले नैननि ते सजि धारन ।
दास चली करतेँ बलया रसना चली लँकतेँ लागि अबारन ।
प्रान के नाथ चले अनतेँ तनतेँ नहीँ प्रान चले केहि कारन ।

Leave a Reply