Adhikar

Kyun jane den we   apne  Adhikar ko         us per  sirf uska Adhikar hai ,                       chat  rhe sarak per fenke juthe pattal ko    usper  mera nhi un kutton ka Adhikar hai                                                                        aaj  aadmi kutton se bekar hai  !

!

 

2 Comments

  1. Bhawana Kumari Bhawana Kumari 16/04/2017
  2. Bhawana Kumari Bhawana Kumari 16/04/2017

Leave a Reply