कुछ बाते जानी है मैंने – अनु महेश्वरी

अगर खुश रहना है
सोचो मत ज़्यादा
बेवजह सोचेने वाले
दुखी रहते ज़्यादा

न करो कोशिश कभी
खुश करने की सबको
दे पाया यहाँ सारी खुशी
कभी कौन भला सबको

जितना झुकोगे
लोग उतना ही झुकायेगे
जितना डरोगे
लोग उतना ही डरायेंगे

किसी से भी
मत रखना आशा
वरना कभी भी
हो सकती निराशा।

 
अनु महेश्वरी
चेन्नई

14 Comments

 1. Meena Bhardwaj Meena Bhardwaj 15/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
 2. Madhu tiwari Madhu tiwari 15/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
 3. Shishir "Madhukar" Shishir "Madhukar" 16/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
 4. C.M. Sharma babucm 16/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
 5. डी. के. निवातिया निवातियाँ डी. के. 16/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
 6. आलोक पाण्डेय आलोक पान्डेय 16/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 16/01/2017

Leave a Reply