ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ – अनु महेश्वरी

सबका भला हो,
दिल में दया हो,
ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ।

सबको शांति मिले,
दिल में सुकून हो,
ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ।

सबका सुविचार हो,
दिल में प्यार हो,
ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ।

सबको शक्ती मिले,
दिल में विश्वास हो,
ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ।

सबको समृद्धि मिले,
दिल में उजाला हो,
ऐसी कृपा प्रभु तुम बरसाओ।

 
“अनु महेश्वरी”
चेन्नई

10 Comments

 1. Madhu tiwari Madhu tiwari 05/12/2016
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 05/12/2016
 2. Shishir "Madhukar" Shishir "Madhukar" 05/12/2016
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 05/12/2016
 3. babucm babucm 05/12/2016
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 05/12/2016
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 06/12/2016
 4. डी. के. निवातिया निवातियाँ डी. के. 06/12/2016
  • ANU MAHESHWARI ANU MAHESHWARI 06/12/2016

Leave a Reply