त्यौहार लोहड़ी दा…

किन विच मनावा ये त्यौहार
आ वेख ले रंग लोहरी दा
“ल” ते लकड़ी, “ओह” ते गोहा
“डी” ते रेवड़ी, बना लोहरी दा !!

तेरे मुहल्ले दी जलती लकड़ी
मुंडा ले आवा अपने नाल
उस लकड़ी ते लोहड़ी जलवा
ते सजे ‘व्याहना’ लोहड़ी दा !!

मुंडो वाले ते घर वे कट्ठे जावां
बच्चो नू टोली पैसा उघावा
लेवे फिर ते बांटे रेवड़ी प्रसादा
एन्ने मनावा त्यौहार लोहड़ी दा !!

सबनु लोहड़ी दी लख-लख बधाईया !!

!
!
!
डी. के निवातियाँ ______!!!

Leave a Reply