जिन्दगी को जीओ..

आसमान मेँ उड़ने की थोड़ी हिम्मत करोँ यारोँ

जमीन पे तो कायरोँ को भी पनाह मिल जाती है

जिन्दगी को जीओ थोड़ा जिँदादिली से यारोँ

कब्र मेँ तो मुर्दो को भी जगह मिल जाती है

4 Comments

  1. chandresh sharma 10/12/2013
  2. Rinki Raut Rinki Raut 10/12/2013
  3. nitesh banafer nitesh singh 13/12/2013

Leave a Reply