स्वेत वर्ण – बिन्देश्वर प्रसाद शर्मा (बिन्दु)

प्रिय भाषिणी
सु मधुर रागिनी
तेरी अंग अंग अमृत
सु मधुर मधु मालिनी
तूं दानव देव नर swamini
रस हासिनी आमोद नृत्यांगणी।-(विहारिणी)

विवेक हारिणी
सु शुभ आसनी
मंद मद गामिणी
चंद्र नयन लुभावनी
अधर रस तरण तारिणी
कोमल पद पंक मंदाकिनी।

स्वेत वर्ण मालिनी
हृदय भाल विशालिनी
अखण्ड ज्योत प्रकाशिणी
रणभूमि युद्ध युद्ध मर्दांगिणी
त्रिलोक सु मंगल सुखदायिणी
चंचल चतुर सुकुमार गजगामिणी।

5 Comments

  1. C.M. Sharma C.M. Sharma 12/12/2017
    • Bindeshwar prasad sharma Bindeshwar Prasad sharma 12/12/2017
  2. डी. के. निवातिया डी. के. निवातिया 12/12/2017
    • Bindeshwar prasad sharma Bindeshwar Prasad sharma 12/12/2017
  3. Madhu tiwari Madhu tiwari 13/12/2017

Leave a Reply